Ամփոփիչ հաշվետվություն

Ամեն առավոտ  արթնանում եմ ժամը 9:00-ին 10։00- ը ընկած ժամանակահատվածում: Լվացվելուց և հագնվելուց հետո սկսում եմ մարզվել: Միքիչ Youtube- յան ալիքում վիդիոներ եմ նայում և անցնում եմ տեսադասերին։ Այս տարի ես նախագծերից արել եմ…

1. Արտ միջավայր նախագիծ

2. «Մարտյան տարածված բառերի եռյակ» նախագիծ

3.Ինչ է պատմում ընկերոջս լուսամուտը

4.Կորոնաճառերի նախագիծ։

Այս տարի արել եմ 5 հաշվետվություն

  1. Հաշվետվություն 1
  2. Հաշվետվություն 2
  3. Հաշվետվություն 3
  4. Հաշվետվություն 4
  5. Հաշվետվություն 5

Երբ դասերս անու վերջացնում եմ զբաղվում եմ  իմ հոբիով  պարում եմ և ստեղծագործում եմ։ Ազատ ժամանակ եղբորս հետ խաղում եմ տարբեր խաղեր։Ես շատ եմ սիրում երբ, որ մայրիկիս հետ գնում եմ գնումներ կատարելու։ Արդեն գալիսե ամառը, գալիս է ամենա ջերմացնող օրերը և բոլորիտ մախթում եմ առողջություն։

Մայրենի

Նախօրոք կկազմես հարցեր մեր անցած ցանկացած թեմայի շուրջ:

1. Ով է գրել << Փոքրիկ իշխանը>>։

2. Եղիշե Չարենցը որ բանաստեղծության մեջ  է բնութագրում Հայաստանը։

3. << Մի կաթիլ յուղ>>֊ ը հեքիաթից ինչ սովորեցիր։

Մաթեմ

Դաս 6

5) Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4)=-4,6 գ) (–0,37) + (–6,23)=-6,60 ե) (–1,001) + (–2,456)=-3,457,

բ) (–8,75) + (–1,25)=-10, դ) (–4,38) + (–2,04)=-6,42, զ) (–18,203) + (–0,411)=-18,614։

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,99 = 0,01

x=0,99+0,01

x=1

բ) 4,52 = x – 10,48

x=4,52+10,48

x=15

գ) x – 8,64 = 0

x=8,64

դ) 20,3 = x – 0,45

x=20,3+0,45

x=20,48

ե) x – 0,3 = 1

x=1+0,3

x=1,3

զ) 17,4 = x – 11,2։

x=11,4+17,2

x=28,6

7) Ուղղանկյան երկարությունը 36,6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 24,2 սմ։Եթե նրա երկարությունը 10 անգամ մեծացվի, իսկ լայնությունը 10 անգամ փոքրացվի, որքա՞ն կլինի ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

Լուծում

36,6×10=3,66

24,2:10=242

242+242+3,66+3,66=491,32

8) Որոշե՛ք, թե ինչ օրինաչափությամբ է կազմված

հետևյալ աղյուսակը.

Առաջին երկու սյունյաներում գումարելիներն են, իսկ վերջինում գումարը

Դաս 7

1) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02, բ) 83,204, գ) 20, դ) 0,008։

ա) 70,2, բ) 832,04, գ) 200, դ) 0,08։

2) Գրե՛ք ստորակետից հետո հինգ թվանշան ունեցող տասնորդական

կոտորակ, որը հավասար է 103,2 կոտորակին։

103,20000

3) Գնել են կոնֆետի 12 մեծ և փոքր տուփեր։ Մեծ տուփի

կոնֆետների զանգվածը 800 գ է, իսկ փոքրինը՝ 500 գ։

Կոնֆետների ընդհանուր զանգվածը 6 կգ 900 գ է։ Քանի՞ մեծ և

քանի՞ փոքր տուփ կոնֆետ են գնել։

Լուծում

12×500=6000

6900-6000=900

800-500=300

900:300=3

Պատ.՝3 մեծ, 9 փոքր

4) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11, բ) 0,005, գ) 2,32, դ) 1534,1։

ա) 0,3211, բ) 0,00005, գ) 0,0232, դ) 15,341։

5) Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը

վաճառել են կաղամբի 40 %-ը և վարունգի 20 %-ը։ Ո՞ր բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։

Լուծում

2000×40/100=800

800×20/100=160

800:160=5

Պատ.՝կաղամբ, 5 անգամ

6) Գտե՛ք օրինաչափությունը և գրե՛ք բաց թողնված թիվը։

68

7) Լուծե՛ք հավասարումը.

x+1/3=1

x=1-1/3

x=2/3

2*x=3

x=1,5

5x+2=12

x=2

4/5+x=2

x=2-4/5

x=1 1/5

Հաշվետվություն 5

Ամեն առավոտ  արթնանում եմ ժամը 9:00-ին 10։00- ը ընկած ժամանակահատվածում: Լվացվելուց և հագնվելուց հետո սկսում եմ մարզվել: Միքիչ Youtube- յան ալիքում վիդիոներ եմ նայում և անցնում եմ տեսադասերին։ Երբ դասերս անում վերջացնում եմ զբաղվում եմ  իմ հոբիով  պարում եմ և ստեղծագործում եմ։ Ազատ ժամանակ եղբորս հետ խաղում եմ տարբեր խաղեր։Ես շատ եմ սիրում երբ, որ մայրիկիս հետ գնում եմ գնումներ կատարելու։ Արդեն գալիսե ամառը, գալիս է ամենա ջերմացնող օրերը և բոլորիտ մախթում եմ առողջություն։

Պատմություն

  1. Թվարկել I-IV դարերի հայոց պատմության կարևորագույն իրադարձությունները: Վերջիններիս ընտրությունը հիմնավորել;

Երբ քրիստոնեությունը դարձավ պետական կրոն, և երբ հռոմները ստիպեցին, որ տրդատը  իր զորքով կռվի հեթանոսների դեմ։

2. Սահմանել «Քրիստոնեություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություն;

Այդ մի աստվածանի կրոն է, իսլամկան կրոն։ Բայց իսլամականում կար մի աստված, իսկ քրիստոնեությունում կար հայր աստված, քրիստոսի սուրբ հոգին։

3. Վերլուծել անհատի դերը պատմության մեջ որևէ պետական կամ մշակութային գործչի օրինակով։

Տիգրան մեծի օրինակով, Գրիգոր լուսավորիչի օգնությամբ հայաստանը չեր հասնի քրիստոնեությանը։

4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Կրոնը Հին աշխարհում», «Քրիստոնեության ակունքները և առաքյալները», «Հին Հռոմի ճարտարապետությունը և շինարարական տեխնոլոգիաները», «Վերգիլիոսը և նրա «Էնեական» պոեմը», «Քվինտոս Հորացիոս Փլակոս. հռոմեական գրականության գագաթներից մեկը», «Ճարտասանական արվեստն անտիկ աշխարհում», «Պլինիոս Ավագ. հանրագիտակ գիտնականը», «Պարթև Արշակունիները հայոց գահին», «III դարի հայ – պարսկական պատերազմները», «Տրդատ և Գրիգոր. առասպել և իրականություն»:

English

 

Untitled

1 b.

F

T

T

F

 

 

2 a.

Pauline: Hi John. How are you?

John: Fine, yeah, I’m fine. How arw you?

What c ?

Pauline: Oh, I’m eating breakfast in the kitchen.  Andy’s Upstairs in the bathroom- he’s having a shower. So are you OK?

Jhon: Yes, I’m having good progress. And I’m getting very close to South Afrika.

Pauline: Great!

Jhon: Yes, and guess what? I can see dolphins outside! They’re swiming next to the boet.

Pauline: Oh, how lovely!

Jhon: It is! But I’m worried. the wether is changing. There’s a wind now and it’s starting to rain. A bad storm’s coming. I think. Sorry Pauline I cant talk any more. I have to go outside.

Pauline: John? Can you hearme, John?

 

 

2 b.

1. Jhon is looking out  of the window.

2. Pauline is having breakfast.

3. Andy is having a shower.

4. The dolphins are swimming

5. The weather is changing.

մմմ

 

3 b .

1.

-Where’s Caroline?

-She’s in here bedroom. She’s writing a letter.

2.

-Where’s Dad?

-He’s in the bathroom. He’s having a shower.

3.

-Where’s Dan?

-He’s in the park. He’s playing football with his friends

4.

-Can you halp me

-Not right now. I’m having a lunch.

5.

-Where are you

-I’m in a book shop. I’m buying my sisters book.

 

3c.

1 Is he going to school? No, he isn’t. He’s comeing home.

2 Are they eating ice creem. No, they aren’t? They are drinking milkshakes.

3 Is she reading a book? No, she isn’t. She is listening to a CD.

4 Is your father working today. No, he isn’t. He has a day off.

Մայիս 11-14

Նախագիծ

Նոր թեմա

Հարցեր.

 

1. Ինչո՞վ է պայմանավորված օրգանիզմի ամբողջականությունը:

Բույսը պետք է ունենա սերմ, որպեսզի կարողանա բազմանալ:

2. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե կենդանին չստանա բավարար քանակությամբ սննդանյութ:

Բույսը չի կարող ապրել առանց բավարար քանակի սննդանյութ: Եթե չստանա այն, կմահանա:

3. Ցողունի վնասվածքն ի՞նչ հետևանք կարող է ունենալ բույսի կյանքում:

Եթե բույսի ցողունը թեթևակի է վնասվել, կարող է բույսը ծռվի կամ ընկնի գետնին: Իսկ եթե ավելի խորն է վնասված, հնարավոր է, որ ցողունը էլ չկարողանա փոխադրել բույսի սննդանյութերը:

4.Ի՞նչ կլինի, եթե կենդանի օրգանիզմները դադարեն սնվել: Պատասխանը հիմ նավորե՛ք

 

Հաշվետվություն 4

Ամեն առավոտ  արթնանում եմ ժամը 9:00-ին 10։00- ը ընկած ժամանակահատվածում: Լվացվելուց և հագնվելուց հետո,  թեյ ենք խմում: Հետո միքիչ Youtube- յան ալիքում վիդիո եմ նայում և անցնում եմ դասերին։Ես ակտիվ եմ լինում դասերին։Երբ դասերս անում եմ վերջացնում եմ մարզվում և պարում եմ։ Ազատ ժամանակ իմպրովիզաթյաներ եմ անում, երբեմն մայրիկիս հետ պատրաստում եմ խմորեղեներ և այլ ուտեստներ։  Օրվա ընթացքում օգնեյմ եմ մայրիկիս տան գործերով։ Նաև ձեզ խորհուրդ կտամ, որ ձեր սիրելի զբաղմունքի ավելի լավ հետազոտել, եթե դուք լող էք սիրում իմացեք թե օվ է եղել առաջին լողորդը  և ավելի խորացեք դրա մեչ։Ինձ հարմարավետ է օնլայն աշխատելը, բայց կարոտում եմ իմ ընկերներիս։ Այս օրերին ես ձեզ խորհուրդ կտամ մնաք տանը և պաշտպանվել Թագավարակից։

Բնագիտություն

1.Ծաղկից առաջանում են պտուղներ և սերմեր:

2.Ի՞նչ դեր ունեն այդ օրգանները բույսի կյանքում:

Պտուղների ամենակարևոր գործողությունը սերմերի պահպանումն և տարածումն է։ Սերմերից առաջանում է մեկ ուրիշ ծաղիկ:

3.Ինչո՞ւ են վարսանդը եւ առէջները համարվում բույսի գլխավոր մասեր։

Վարսանդը բույսի իգական սեռական օրգանն է,իսկ առէջը արական սեռի օրգանը։

4.Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ սերմերի ծլման համար:

Պետք է խոնավություն և ջերմաստիճան։

5.Ինչպե՞ս են պտուղները եւ սերմերն օգտագործվում մարդու կողմից:

6.Բույսերի ի՞նչ օրգաններ են ներկայացված հետեւյալ նկարում: Ի՞նչ գիտեք դրանց մասին:

screenshot_20200430-130930_chrome-e1588237864306